Ψαλτήριον Τερπνόν  Ψάλλουν οι Μοναχοί της Σιμωνόπετρας

Psalter Terpni Chanters the Monks of Simonopetra